Мета Концепції полягає у тому, щоб зробити школу освітнім, культурним центром, формувати у молоді ключові компетентності (навчальну, культурну, здоров'язберігаючу, інформаційно-комунікативну, соціальну, громадянську).

Місія школи - сприяння забезпеченню рівного доступу до якісної освіти всіх дітей з активним залученням сімей та місцевих громад в освітній процес. Реалізація місії сприяє процесам демократизації та гуманізації системи освіти України.

Стратегічні завдання:

  • досягти єдності й взаємозумовленості процесів гуманізації та інноваційного розвитку;

  • змінити форми організації педагогічного процесу (заміна фронтальнихформ роботи на групові, кооперативні та колективні форми роботи);

  • інтенсивно посилити тенденції щодо технологізації педагогічних процесів шляхом упровадження новітніх технологій, методик, інформаційних засобів навчання та виховання;

  • покращити умови й засоби навчальної праці завдяки оснащенню комп'ютерами та оргтехнікою;

  • забезпечити сприятливий соціально-психологічний клімат на основі психотехнічних прийомів;

  • залучити вчителів та учнів до участі в управлінській («законотворчій») діяльності, делегувати повноваження і відповідальність, створити умовидля колегіального прийняття рішень.

  • піднесення статусу, іміджу школи;

  • підвищення рівня професійної компетентності педагогів у визначенні методів, форм, засобів, технологій навчання і виховання.

Кiлькiсть переглядiв: 357

Коментарi