Значимое внимание в нашей школе уделяется формированию личностных качеств детей, их чувств, эмоций. В этом направлении с начала этого учебного года работает психологическая служба школы: психолог (Нестерова О.Я) и социальный педагог (Юркова О.А.). В школе есть дети с проблемных семей, некоторые дети не всегда могут поделиться своими проблемами с родителями. Поэтому для них всегда открыты двери кабинета психологической службы школы. Индивидуальные беседы, групповые тренинги, диагностика, тестирование, анкетирование, анализ детского микроклимата способствуют моральному здоровью учащихся.

Аналітичний звіт

щодо діяльності соціального педагога

Жовтянської ЗОШ

Юркової О.О

в 2011/2012навчальному році

Соціальний педагог - це фахівець з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для розвитку і соціалізації особи; це фахівець, який зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи, освітньо-виховної діяльності; він організовує взаємодію освітніх і позашкільних закладів і установ, сім'ї, громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов для соціальної адаптації і благополуччя в мікросоціумі дітей і молоді, їх усебічного розвитку. А всі ці складові будуть виконуватись за умови формування у дітей ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя.

Саме тому, проблемою над якою я працюю було обрано: формування ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя, розвитку особистісних характеристик дітей – саморегуляції та адаптації у шкільному та соціальному середовищі; профілактика негативних звичок серед школярів, соціально – педагогічними методами у навчально – виховній роботі.

Завдання, які було визначено на початку року і успішно виконано:

• Захист інтересів дітей в усіх сферах життєдіяльності, забезпечування соціально-педагогічного патронажу дітей та молоді, як головного пріоритету і цінності в суспільстві.

• Здійснення посередництва між школою, сім'єю, центрами соціальних служб для молоді, кримінальної міліції, органів місцевого самоврядування та громадських організацій з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її благополучного розвитку.

• Вивчити та реально оцінити особливості соціального середовища, ступінь і спрямованість впливу середовища на особистість, соціальний статус учня, визначити та аналізувати соціальні чинники, їхню спрямованість і влив на особистість;

• З’ясувати причини відхилення у поведінці дітей, підлітків; причини соціальних негараздів у сім’ї, що потребують додаткової педагогічної уваги.

• Надати допомогу в період соціального і професійного визначення особистості учням 9, 11 класів;

• Пропаганда здорового способу життя серед учнів, батьків.

• Залучення батьків, медичних працівників, дільничного міліціонера, служби юстиції та інших служб для роботи у напрямі оздоровлення підростаючого покоління.

• Провести комплекс виховних заходів, що сприятимуть формуванню у дітей здорового способу життя.

• Створення засобів шкільної інформації (випуск буклетів, бюлетенів, створення комп’ютерних публікацій та презентацій).

• Різнобічно інформувати дітей, батьків, вчителів про вплив негативних чинників на здоров'я і розвиток людського організму.

Навантаження за звітний період 0,5 ставок - 4 години на день, працюю за сумісництвом. В шкільному приміщенні відведено окремий кабінет із необхідним устаткуванням, який розділяємо із шкільним психологом. Приємно відмітити, що маючи вільний доступ до комп’ютерного обладнання (комп’ютер, проектор, великий екран) в своїй роботі досить часто використовувала покази фільмів та відеороликів, демонстрування презентацій та публікацій, створених дітьми, проведено не одне комп’ютерне діагностування.

В своїй діяльності керуюся Конституцією і законами України, указами президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання і виховання учнів; правилами і нормами з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора школи, даною посадовою Інструкцією), трудовим договором, Законом України „Про освіту”, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, державною мовою відповідно до чинного законодавства про мови в Україні, річним планом складеним особисто, погодженим КУ «РМК» Слов’яносербської районної ради Гримковською В.В., Івоніною А.Ю. і затвердженим директором школи Смірновою З.А.

1. Участь в моніторингових дослідженнях, експериментах.

Так як наша школа з 2011 -2012 року набула статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня з темою експерименту: «Формування екологічного світогляду учнів у сфері збалансованого розвитку в умовах діяльності Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта», то особливу увагу у процесі виховання разом із шкільним психологом Нестеровою О.Я., приділяю вихованню екологічно свідомої особистості, громадянина України, громадянина світу через організацію цікавої екологічної роботи з дітьми та молоддю, їх участь у дослідницькій роботі та природоохоронних акціях; через практичну допомогу новому поколінню в усвідомленні себе частиною світу, в якому ми живемо; пропаганді знань про стан довкілля; залученню усіх верств населення до активної діяльності на захист довкілля; формуванню в цілому нового природоохоронного менталітету нації, виявленню складових і особливостей формування екологічного світогляду учнів, визначенню критеріїв та показників, типу сформованості екологічного світогляду учнів, формуванню постійної потреби зміцнювати своє здоров’я та зберігати здоров’я інших людей.

Брали участь у районному моніторингу та оцінки заходів із профілактики ВІЛ – інфекції/СНІДу (анкетування керівників шкіл), районному моніторингу дітей з обізнаності знань в області профілактики наркоманії (анкетування учнів)

2. Зв'язок з громадськістю.

На початку року була запланована співпраця з медичним закладом (сільською амбулаторією), відділом кримінальної міліції у справах дітей, сектором охорони прав дітей, представниками служби юстиції тощо. Сумісно з представником Жовтянської амбулаторії Ляшко О.М. склали план заходів на 2011-2012 н.р., чітко дотримувались його. Так в вересні відбулась перевірка санітарного стану школи, антромедичний огляд учнів школи медсестрою, оновлено медичні картки учнів, постійно проводиться огляд учнів на педикульоз, сумісно з медсестрою проведено цикл лекцій та бесід за темами: «Гігієна дівчат», «Вплив паління, алкоголю та наркоманії на організм людини», «Венеричні захворювання серед підлітків», круглий стіл до Дня боротьби зі СНІДом, бесіда «Наслідки вживання тютюнових виробів », «Туберкульоз – захворювання 21 століття», «Попередження грипу», бесіди з профілактики наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, паління. Також медсестрою надавалася допомога при випуску санбюлетенів «Ми за тверезість», «Здоровий спосіб життя», «Ми проти наркотиків», «СПІД – чума 21 століття». Проводилось навчання педпрацівників за темами: «Профілактика захворювання очей», «Профілактика порушення осанки».

Долучався до роботи дільничний міліціонер Рудий Д.П. 8 разів відвідував школу, проводив профілактичні бесіди в рамках правових тижнів, читав лекцію батькам «Відповідальність батьків за невиконання своїх обов’язків». В рамках правового тижню (березень) до школи запрошувались представники служби юстиції, відділу кримінальної міліції у справах дітей, сектора охорони прав дітей, районної лікарні, сектора у справах молоді та спорту для проведення круглого столу для батьків учнів.

Плідно співпрацюємо з сільською бібліотекою, учні відвідують тематичні виставки в бібліотеці, завідуюча бібліотекою Авєршина Л.М., залюбки відкликається на запрошення школи та проводить учням лекції, бібліотечні уроки, вікторини, круглі столи.

3.Просвітницька, профілактична робота

Було проведення ряд бесід в рамках тематичних тижневиків,ігротека для учнів молодшої школи: «Знай свої права», перегляд навчальних відеороликів, відеофільмів, презентацій «Процедура затримання неповнолітніх», «Исповедь заключенных», «Лекции Святослава», «Зроби свій правильний вибір», «Живі іграшки», «Документ», «Мечта»…

Профілактичні бесіди з учнями щодо поведінки під час навчально – виховного процесу,зниження рівня успішності через погану поведінку, профілактики негативних явищ серед неповнолітніх, «Відповідальність за вживання слабоалкогольних, тютюнових виробів», бесіда з учнями та батьками «Суєцид неповнолітніх», «Вплив паління на організм людини», бесіда «Основні положення ООН та права дитини і норм родинного виховання», «Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі. Методи первинної профілактики наркоманії та ВІЛ-інфекції», «Про наслідки абортів» проведені уроки гендерної грамотності «Ми різні, але рівні», виступи на батьківських зборах, на класних годинах, відвідування сімей учнів, що потребують додаткової уваги. Виховні заходи «За здоровий спосіб життя», урок «Твоє здоров'я та паління ».

4.Організація і проведення соціально-педагогічних досліджень :

В вересні-жовтні разом з класними керівниками мною було проведено соціометричні досліджень в 1-11 класах,складання соціальних паспортів 1-11-х класів, сформовано бази даних соціально -незахишених категорій. За результатами маємо таку картину: інвалідів – 3, дітей з багатодітних сімей – 4, напівсиріт -7, одиноких матерів – 10, сімей, що потребують додаткової педагогічної уваги – 4, неповних сімей – 20.

Визначено обізнаность аудиторії з проблеми торгівлі людьми (анкета «Торгівля людьми»). За даними анкетування 87% учнів добре володіють інформацією з даної теми.

Виявлено рівень знань учнів з проблем: ВІЛ/СНІД, наркоманія, тютюнопаління. Діти в достатній мірі володіють теоретичним матеріалом про негативні звички, про їх дію на організм людини та на оточуючих;

Роботу педагогів за цим питанням вважаю доброю, але дітей веде почуття познати невідоме і на власному досвіді спробувати дію (21%), а також підвисити престиж серед однолітків (25%), невміння відмовити, тому хто запропонував (36%). Тому мені, як соціальному педагогу, педколективу, психологу на початку року було поставлено задачу працювати в напрямі зміни думки учнів, довести, що престиж серед однолітків слід підвищувати іншими способами, більше уваги звертати на пропаганду здорового способу життя та формувати в учнів вміння відстоювати свою точку зору і особисту думку. Наприкінці року проводились повторні дослідження і, слід відмітити, результати значно покращились.

Проведено ряд анкетувань щодо виявлення поширеності негативних явищ серед учнівської молоді. Було виявлено, що наркотичні речовини не пробували, 2-4 класи – 6% пробували тютюнові вироби, 40% - спиртні, 5-7 класи 50% - тютюнові вироби, 71% - алкогольні, 8-11 класи – 56% - тютюнові, 93%- спиртні, щодо відношення дітей до одноліток, які приймають алкогольні напої та палять, то 87% висказали свою неприємність. Слід зазначити, що основними причинами, які спонукають дітей спробувати алкогольні напої вказувались традиції відмічати свята (41%), повторювати дії інших (32%).

Проведення соціально-педагогічного дослідження щодо виявлення насильства в сім'ї, класі та позашкільному середовищі показало, що таких сімей не виявлено.

Діагностика професійних інтересів учнів 9, 11 класів проводилась за допомогою комп’ютерної діагностики. Учні 9,11 класів залюбки виконували завдання та більшість погоджувалась з отриманими результатами.

Проведення опитувальника суїцидальної поведінки серед батьків та учнів сімей, що потребують додаткової педагогічної уваги показало, що такого нахилу не мають жодні. Такі ж результати показали й інші учні, які діагностувалися за проханням класних керівників та батьків учнів.

Проведення соціально-педагогічного дослідження щодо виявлення рівня знань учнів про свої права показало, що учні на достатньому рівні володіють матеріалом, що свідчить про гарну роботу класних керівників, вчителя права, педагогів-організаторів.

Визначення рівня уявлень про сімейне життя показало не досить втішні результати – учні не достатньо володіють знаннями в цій області, небажання поступатися своїми інтересами заради іншої людини, навіть коханої, нерозуміння того, навіщо дотримуватися кодексу сімейного життя та інше. Вважаю, що таке становище можна пояснити тим, що 46% учнів не мають повних сімей.

Протягом року здійснювалась індивідуальна та групова діагностика учнів, батьків та вчителів за запитом.

5. Участь у реалізації національних, державних та регіональних програм.

Назва програми

Зміст пункту програми

Звіт про виконання (кількість проведених заходів, вказати які заходи було проведено на рівні області, району)

Кількість осіб охоплених по цільовим групам

(учні, батьки, педпрацівники)

Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року

Інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров’я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, а також переваг здорового способу життя

- Проведено урок «Твоє здоров'я та паління »;

- перегляд презентації «Вплив паління на організм людини»;

- Бесіда «Наслідки вживання тютюнових виробів » із залученням медичної сестри амбулаторії;

- Діагностування «Виявлення знань з проблем наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму»,

«Негативні звички»

Учні 1-11 класів

24

36

82

42

90

Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

Створення системи надання психологічних, соціально-педагогічних і т.д. послуг дітям та їх батькам.

проведення заходів під час тижнів права (жовтень, березень);

виступ на батьківських зборах Відповідальність за недотримання батьками своїх обов’язків »;

вікторина «Знай закон змолоду» за участю завідуючої сільської бібліотеки;

бесіда «Знай свої права»;

організація зустрічі за участю дільничного «Відповідальність за вживання слабоалкогольних, тютюнових виробів»;

перегляд документальних фільмів «Процедура затримання неповнолітніх», «Исповедь заключенных»;

Бесіда «Основні положення ООН та права дитини і норм родинного виховання»;

Перегляд фільму «Документ»;

Організація круглого столу за участю служб юстиції.

Учні

90

Батьки учнів - 38

21

36

46

37

4(батьки учнів)

27

67(батьки учнів)

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

Забезпечити впровадження інформаційно-просвітницьких програм, інтерактивних форм роботи для здобуття знань і формування життєвих навичок щодо зменшення вразливості до інфікування ВІЛ у НЗ

Просвітницькі заходи 1 грудня (Перегляд презентації, документального фільму, бесіда «СНІД»)

Круглий стіл за участю медсестри амбулаторії до Дня боротьби зі СНІДом ;

Участь у моніторингу та оцінки заходів із профілактики ВІЛ – інфекції/СНІДу (анкетування)

92

43

1 (директор школи)

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки

Забезпечувати здійснення заходів щодо профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді

Забезпечити вивчення у НЗ питань підготовки молоді до відповідального батьківства, дотримання гендерної рівності.

- Заходи перераховані по виконанню попередньої програми.

Участь у районному етапі обласного конкурсу санітарних бюлетенів «Нове покоління обирає тверезість»

Виступи на виховних годинах: «Гендерний вимір сучасного українського суспільства» ;

Вивчення ставлення до майбутнього подружнього життя(анкетування)

Учні, молодь

5

37

16

Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року

Забезпечення здійснення заходів з питань популяризації ЗСЖ, збереження репродуктивного здоров’я, запобігання абортам, інфекційним захворюванням, що передають статевим шляхом

Підготовка аналітичної довідки облік дітей та учнів «що потребують додаткової педагогічної уваги в 2011-2012 н.р.»;

просвітницькі заходи:

«Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі. Методи первинної профілактики наркоманії та ВІЛ-інфекції»;

Перегляд презентації «Про наслідки абортів»

4

45

13

Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

визначення обізнаності дітей з проблем торгівлі людьми(анкетування);

Залучення учнів до участі в обласному конкурсі флаєрів з питань протидії торгівлі людьми у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля»

15

2учня

2 вчителя

Регіональних програм

ПРООН/ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “Рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”

Сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів ЗСЖ, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції…

- проведені уроки гендерної грамотності «Ми різні, але рівні»;

- Бесіди з учнями щодо профілактики негативних явищ серед неповнолітніх ;

- Бесіди з учнями та батьками «Суїцид серед неповнолітніх»;

- Випуск сан бюлетеню «Здоровий спосіб життя»;

- Виступи на виховних годинах 5-8 класів «Насилля в сім’ї»

- Конкурс плакатів «За здоровий спосіб життя»;

- Перегляд фільмів «Лекції Святослава», «Живі іграшки» в рамках акції 16 днів проти насилля;

- Виховний захід «За здоровий спосіб життя»

45

90

38

7

90

35(батьки учнів)

35

43

47

6.Тематика звернень до фахівців психологічної служби протягом навчального року:

№ з/п

Тематика звернень

До соціальних педагогів

З боку батьків

- навчальна діяльність дітей;

- адаптація дітей до, школи;

- особистісний та інтелектуальний розвиток дітей;

- прояви агресивності у дітей;

- взаємостосунки в сім’ї;

- розвиток обдарованих дітей;

- ЗНО;

- взаємостосунки в дитячому колективі;

стосунки з педпрацівниками та ін..

11

15

5

-

-

3

2

з боку педагогів

- побудова взаємостосунків з колегами в педколективі;

- співпраця з батьками;

- побудова взаємостосунків з учнями;

- проведення просвітницьких заходів з профілактики жорстокості та насильства серед підлітків, превенції суїцидів тощо;

- особистий психологічний захист в складних ситуаціях;

- отримання знань з певної психологічної проблеми тощо;

- поведінка учнів під час навчально-виховного процесу;

- робота з «невстигаючими дітьми»

4

5

2

6

-

4

26

32

З боку дітей

- питання особистісного розвитку;

- професійне самовизначення;

- побудова взаємостосунків у колективі ровесників;

- формування стійкості перед життєвими труднощами;

- участь у зовнішньому оцінюванні знань;

проблеми в стосунках з батьками тощо.

-

16

5

8

-

4

З боку інших зацікавлених осіб

- профілактика агресивності в середовищі підлітків;

- превенція суїцидальних тенденцій серед учнів та молоді;

- допомога дитині в кризовій ситуації;

робота з проблемними сім’ями тощо.

2

-

3

4

7.Складнощі: Відсутність літератури, перший рік роботи- не вистачає досвіду роботи, багато часу витрачається на самоосвіту, на заповнення відповідної документації, а на практичні дії не вистачає (працюю на 0.5 ставки).

Соціальний педагог школи: Юркова О.О.

Директор Жовтянської ЗОШ : Смірнова З.А.

Кiлькiсть переглядiв: 866

Коментарi

  • MichaelUnava

    2017-02-19 05:45:19

    Forex...

  • JamAdarm

    2016-12-29 19:36:58

    Cialis Necesita Receta Medica Amoxicillin Pink Medicine Macrobid Antibiotic Website Need No Physician Approval [url=http://czdyhl.com]Buy Cialis[/url] Levitra Si Trova In Farmacia Etienne Kamagra In Linea Acquisto Cialis Pagamento In Contrassegno [url=http://drugs20.com]buy cialis[/url] Fluoxetine Hcl No Prescription Propecia Trial Offer Viagra Dresden [url=http://bestedmedrxfor.com]buy viagra online[/url] Generic Celias Toronto Drug Store Online Fedex Shipping Dutasteride Find Visa Dapoxetine Price Get Online Levitra Prescription [url=http://drugsor...